کانون آکهی صنعت پایدار
کانون آکهی صنعت پایدار
مقایسه بوجه دفاعی ایران با 25کشور جهان [مشاهده نوشته]
زنجیر کالا بیلبورد ماشین افزار اریا گروه صنعتی کیان پارس سرو کنترل سیستم صنعت پایدار ایرانیان

آخرین خبرها

 • آموزش شناسایی کتاب ها ونشریات کلاه بردار به بهانه تبلیغات

  آموزش شناسایی کتاب ها ونشریات کلاه بردار به بهانه تبلیغات اموزش شناسایی کتاب ها یا مجلات کلاه بردار اسم وکد این رسانه واسم مدیر مسول درسایت ارشاد بثبت رسیده است یا دیدن کارت شناسایی فعالیت تبلیغاتی مدیر مسول ازطریق رویت مستقیم اطمینان حاصل کنید به درخواست نمونه کارها توجه داشته باشید حتما زمینه فعالیت ان رسانه دررابطه با کار وحرفه شما باشد اسانترین راه با پرسش سوالات فنی ونمونه کار قبلی به مشرف بودن این رسانه به تبلیغات حرفه یا شغل خود پی می برید

 • یازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان

  یازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان یازدهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان ازتاریخ 1الی4دی ماه 95درمحل پل تاریخی شهرستان برگزارشد. دراین نمایشگاه 142شرکت داخلی ازاستان های تهران اصفهان مشهد قزوین اذربایجان شرقی وقم اراک شرکت کردندعمده فضای موجود نمایشگاه امسال به شرکت های سی ان سی تعلق داشت این شرایط درصنعت تهران هم وجود داشت. شرایط کشور در پسا برجام موجب شد تاشرکت های فراوان خارجی جهت فروش ماشین الات به سوی ایران هجوم اورده تا ازاین فرصت بدست امده نهایت استفاده راببرند .مسئولین محلی بغیراز اقای فولاد گردرنمایشگاه حضور پیدا کردند . انواع محصولات صنعتی توسط صنعتگران ارائه شد درصد بازدید کننده نسبت سال 94 تغییر زیادی نداشت

 • چاپ صنعت پایدارویژه سی ان سی چوب وام دی اف شماره آذر95

  چاپ صنعت پایدارویژه سی ان سی چوب وام دی اف شماره آذر95 دراین شماره شرکت ها و واحدهای تولید کننده دستگاه وتجهیزات سی ان سی همچنان درحال تبلیغات ورقابت با یکدیگرهستند. وضعیت تولید مصنوعات چوبی وفراوردهای ام دی اف درشرایط بسیار عالی قراردارد ودرحال حاظر شرکت ها برای سهم بازار بیشتردست به ابداعات جدیدی دردستگاها وتولیدات زده اند.تغییرقیمت جدیدی درکارنیست وحتی برای عرضه اندام درکوران رقابت کاهش قیمت البته بسیارکم دردستورکارخیلی ازشرکت ها وتولیدی ها قراردارد.

 • چاپ صنعت پایدار ویژه سی ان سی فلزات شماره آذر95

  چاپ صنعت پایدار ویژه سی ان سی فلزات شماره آذر95 دراین شماره مدل های جدید تری ازانواع سی ان سی ها توسط شرکت ها معرفی وتبلیغ شده اند . سی ان سی های جدید جزو برند های موجود درجهان هستند.معرفی سی ان سی های تولید داخل ابزار وتجهیزات وخدمات دراین شماره کاملا مشهود می باشد. درحال حاظر شرایط رشد درماشین الات وتجهیزات ابزار درمسیر بهتری نسبت به تولید وخدمات قرارداردامیدواریم که رفع یکسری ازموانع شاهدرشد درتولیدات صنعتی باشیم.ازبرنامه های نمایشگاهی شماره اذر95میتوان به نمایشگاه صنعت اصفهان اشاره نمود که بعد ازنمایشگاه صنعت تهران گزینه دوم نمایشگاه صنعتی ایران است. ازبرنامه های اطلاع رسانی شماره اذر95

 • نمایشگاه شیراز

  نمایشگاه شیراز گزارش ازششمین نمایشگاه صنعت سنگ ماشین الات راه سازی ودهمین نمایشگاه وودکس شیراز نمایشگاه صنعت شیراز پس ازیک وقفه طولانی دوباره با سعی وتلاش مجریان وهمکاری شرکت های صنعتی که اکثرا تهرانی بودند درتاریخ 25الی28 ابان 95درحدود40غرفه ودریک سالن برگزارشد.نمایشگاه صنعت شیراز 95با استقبال ضعیف صنعتگران شیرازی روبرو شد.عدم اطلاع رسانی مطلوب ضعف بازار و شرایط مکانی نمایشگاه ازعلل های استقبال ضعیف ازنمایشگاه صنعت بود . مثل همه نمایشگاهای صنعت که امسال درکشوربرگزارشد اکثر فضای نمایشگاه شیراز هم دراختیارسی ان سی ها بود.با توجه به ایجاد فضای بهترکسب کار پسابرجام درکشور برای ماشین ابزاروسهولت در واردات شرکت ها با انواع برند ها ی جدید فضای رقابتی جدیدی درحوزه سی ان سی درکشور بوجود اورده اند. لذا به هرنمایشگاه صنعتی امسال کشور نگاه می کنیم تعداد غرفه های سی ان سی رانسبت به سایر صنعت ها بیشتر میبینیم اگر این شرایط بوجود نمی آمدواقعا تکلیف این نمایشگاها چه میشد؟

 • تعیین تکلیف نمایشگاه مدکس وودکس

  تعیین تکلیف نمایشگاه مدکس وودکس در روزها اخیر مطلع شدیم که نمایشگاه بین المللی ماشین الات صنایع چوب ومبلمان(مدکس وودکس ) که هرساله دربهمن ماه برگزار میشد امسال قرار است 2بارو توسط دو شرکت و درفاصله چند روز برگزار شود. این موضوع موجب سردرگمی و ایجاد مشکلات برای شرکت هایی که قراربوده درنمایشگاه غرفه داشته باشند شده است و با توجه به موضوع هزینه ها درشرایط بازار کنونی که شرکت ها بسختی در حال عبور ازاین شرایط هستند توان حضور دردو نمایشگاه را غیر ممکن کرد . شرکت چیستا ومیلاد مبتکر شرق که درسال های اخیر مسولیت برگزاری این نمایشگاه را عهده دار بودند با برگزاری جلسه هم فکری یا شاید بازاریابی درتاریخ 19/8/95 با شرکت های داوطلب حضوردرنمایشگاه مزکور سعی کردند تا شرکت هارا تشویق به حضور درنمایشگاه دوم که درتاریخ 27الی 30بهمن 95برگزار میشود کنند. نمایشگاه اول ازتاریخ18الی 21بهمن قراراست برگزارشود

 • تشکیل ستاد تبلیغات و اطلاع رسانی صنعت پایدار

  تشکیل ستاد تبلیغات و اطلاع رسانی صنعت پایدار صنعت پایدار در راستای خدمات بهتر ومنسجم تر و اجرای برنامه های تبلیغی مشتریان با هدف مندی در همه امور وهماهنگی بین همه بخش های درگیردرتبلیغات صنعت پایدارستاد تبلیغات و اطلاع رسانی خود را تشکیل داده است.دراین ستاد واحد مدیریت امورنمایشگاه ها نمایندگان وحتی برخی ازمشتریان شرکت دارند. زمینه سازی برای راه اندازی و سازماندهی یک تشکیلات قدرتمند تبلیغات صنعتی درکشور برای معرفی دقیق کالا وخدمات صنعتی کشور دراین ستاد شکل خواهد گرفت. صنعت پایدار برای خدمات بهتر وایجاد تسهیل درامور تجاری مخاطبان از هیچ تلاش

 • چاپ شماره مهر95 سی ان سی فلزات صنعت پایدار

  چاپ شماره مهر95 سی ان سی فلزات صنعت پایدار چاپ شماره مهر95سی ان سی فلزات .دراین شماره که بسیار نزدیک به شماره شهریور چاپ شده تقریبا اطلاعات شماره قبلی درج شده است. صنعت پایداریک رسانه ترویج کننده اطلاعات تجاری وبرند سازی صنعتی است.برنامه های اطلاع رسانی صنعت پایداربراساس روندهای تجاری وشرایط اقتصادی درایران تنظیم شده وبراساس شرایط کسب کارحوزه صنعت درایران نشریات صنعت پایداردیرتریا زودترچاپ میشود .

 • چاپ صنعت پایدار 2شماره شهریور95

  چاپ صنعت پایدار 2شماره شهریور95 چاپ شماره شهریور95 ویژه سی ان سی چوب وام دی اف دومین چاپ صنعت پایدار درسال 95 ویژه سی ان سی های چوب وام دی اف انجام شد . دراین شماره اکثر اطلاعات درج شده دررابطه با سی ان سی های تولید داخل و اتوماسیون صنعتی متمرکز شده صنعت پایدار درسیاست کاری جدیدش در رابطه با صنعت پایدار2که به معرفی فعالین حوزه سی ان سی چوب وام دی اف میپردازد بیشتر جذب اگهی دهندگان را بسمت تولید کنندگان دستگاهاوتامین وعرضه کنندگان ابزار وتجهیزات سی ان سی برده زیرا تولید کنندگان این تیپ ماشین الات بسیار تازه کار بوده وهنوز برندسازی خاصی در این صنف انجام نشده

خبرهای صنعت پایدار

آموزش شناسایی کتاب ها ونشریات کلاه بردار به بهانه تبلیغات

آموزش شناسایی کتاب ها ونشریات کلاه بردار به بهانه تبلیغات


اموزش شناسایی کتاب ها یا مجلات کلاه بردار اسم وکد این رسانه واسم مدیر مسول درسایت ارشاد بثبت رسیده است یا دیدن کارت شناسایی فعالیت تبلیغاتی مدیر مسول ازطریق رویت مستقیم اطمینان حاصل کنید به درخواست نمونه کارها توجه داشته باشید حتما زمینه فعالیت ان رسانه دررابطه با کار وحرفه شما باشد اسانترین راه با پرسش سوالات فنی ونمونه کار قبلی به مشرف بودن این رسانه به تبلیغات حرفه یا شغل خود پی می برید

یازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان

یازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان


یازدهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان ازتاریخ 1الی4دی ماه 95درمحل پل تاریخی شهرستان برگزارشد. دراین نمایشگاه 142شرکت داخلی ازاستان های تهران اصفهان مشهد قزوین اذربایجان شرقی وقم اراک شرکت کردندعمده فضای موجود نمایشگاه امسال به شرکت های سی ان سی تعلق داشت این شرایط درصنعت تهران هم وجود داشت. شرایط کشور در پسا برجام موجب شد تاشرکت های فراوان خارجی جهت فروش ماشین الات به سوی ایران هجوم اورده تا ازاین فرصت بدست امده نهایت استفاده راببرند .مسئولین محلی بغیراز اقای فولاد گردرنمایشگاه حضور پیدا کردند . انواع محصولات صنعتی توسط صنعتگران ارائه شد درصد بازدید کننده نسبت سال 94 تغییر زیادی نداشت

چاپ صنعت پایدارویژه سی ان سی چوب وام دی اف شماره آذر95

چاپ صنعت پایدارویژه سی ان سی چوب وام دی اف شماره آذر95


دراین شماره شرکت ها و واحدهای تولید کننده دستگاه وتجهیزات سی ان سی همچنان درحال تبلیغات ورقابت با یکدیگرهستند. وضعیت تولید مصنوعات چوبی وفراوردهای ام دی اف درشرایط بسیار عالی قراردارد ودرحال حاظر شرکت ها برای سهم بازار بیشتردست به ابداعات جدیدی دردستگاها وتولیدات زده اند.تغییرقیمت جدیدی درکارنیست وحتی برای عرضه اندام درکوران رقابت کاهش قیمت البته بسیارکم دردستورکارخیلی ازشرکت ها وتولیدی ها قراردارد.

مقالات پایه ای CNC

 • اینورتر چیست

  اینورتر چیست اینورترها قطعات متحرک ندارند و در طیف گسترده ای از ابزارهای کاربردی استفاده می شوند، از منبع تغذیه کامپیوتر گرفته تا ابزار بزرگ حمل و نقل فله. اینورترها معمولا برای تامین جریان AC از منابع DC مانند پانل های خورشیدی یا باتری مورد استفاده قرار می گیرند. اینورتر نوسان ساز الکترونیکی قدرت بالا است. دلیل این نام گذاری آن است که این دستگاه عمل عکس مبدل برق AC به DC متداول را انجام می دهد. درواقع اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می شود که به کمک آن می توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش یابد. اینورترها در ظرفیتهای مختلف ساخته می شوند مثلاً برای یک موتور با توان ۲۰ اسب بخار باید از اینورتر ۲۰ HP استفاده کرد. از نظر ورودی اینورترها به دو دسته تک فاز و سه فاز تقسیم می گردند. البته خروجی همه آنها سه فاز است. برای اینورترهای با توان بالای ۳ اسب فقط از ورودی سه فاز استفاده می گردد. برخی از اینورتر های با توان پایین دارای هشداری مبنی بر عدم استفاده از آنها برای روشن کردن لامپهای فلورسنت معمولی هستند. دلیل این هشدار این است که خازن تصحیح توان به صورت موازی با لامپ وصل شده است. با برداشتن خازن مشکل رفع خواهد

 • تاریخچه سی ان سی

  تاریخچه سی ان سی ماشین ابزار چیست؟ ساده ترین تعریف برای ماشین ابزار (machine tools)، یک ماشین ساخته شده به دست بشر است که برای تولید محصولات دیگری بعنوان یک ابزارکار مورد استفاده قرار می گیرد. یک دریل را می توان ماشین ابزار در نظر گرفت. امروزه ماشین ابزارها بسیار پیچیده تر و بزرگتر از یک دریل می باشد. مهمترین ماشین ابزار ساخته شده که همچنان نیز کاربرد دارد، ماشین های تراش و فرز می باشد. یک ماشین ابزار معمولی عمدتا توسط انسان کنترل می شود و اگر اهرم ها و چرخ های آن بدرستی هدایت نگردد، محصول مورد نظر تولید نخواهد شد

 • ابزار های برشی دو بعدی

  ابزار های برشی دو بعدی ابزارهاي برش كاري دوبعديcnc : ابزار برشکاری اين ابزارها داراي يك قسمت برشكاري با قطر يكنواخت هستند. سطح مارپيچ به منظور خروج براده هاي ماشين كاري در نظر گرفته شده است. براي استفاده از اين نوع ابزار بايد به قطر قسمت براده برداري و طول سر ابزار دقت كرد. محدوديت اصلي در اين ابزارها طول قسمت ساده ي سر ابزار است. خيلي از اپراتورهايcncاز ابزارهاي سوراخكاري براي برش عرضي استفاده ميكنند درحاليكه ابزارهاي مخصوص برشكاري سرعت و كيفيت چند برابري تامين ميكنند. هر چه قطر كمتر باشد به همان نسبت احتمال شكنندگي ابزار بالا ميرود. البته ظرافت برش در ابزارهاي با قطر كم بهتر است. نكته مهم و سودآور : بيشتر احتمال شكستن اين ابزار ، هنگام ورود به قطعه است. به همين دليل با سرعت كم وارد قطعه شويد و با سرعت زياد ماشين كاري كنيد. (feedrate وplungrateدر

 • اشنایی با دستگاه واترجت CNC

  اشنایی با دستگاه واترجت CNC آشنایی با دستگاه واترجت دستگاه واترجت یا برش با آب وسیله ی است که برای برش فلزات یا دیگر مواد مثل سنگ و گرانیت به کار برده می شود. در دستگاه واترجت از یک جریان نازک آب معمولی یا مخلوطی از آب و مواد ساینده (abrasive substance) مثل اکسید آلومینیوم یا garnet با سرعت و فشار بسیار بالا (به عنوان مثال MPa 400) که از داخل یک روزنه کوچک خارج می شود، استفاده می گردد. زمانی که مواد مورد نظر برای برش دادن حساس به حرارت باشند استفاده از برش آب ارجحیت دارد. بعضی از واترجت ها از آب خالی (بدون مواد ساینده) برای برش استفاده می کنند که این دستگاه ها برای بریدن مواد نرم تر مثل مواد غذایی، لاستیک و فوم مناسب هستند. با تغییردادن قطعات نازل و نوع و اندازه مواد ساینده می توان عرض یا kerf برش را تغییر داد. در برش های معمولی با مواد ساینده عرض برش بین 0.04 تا 0.05 اینچ (1.016 تا 1.27 میلیمتر) می

 • تاثیر وایرکات در صنعت قالب سازی

  تاثیر وایرکات در صنعت قالب سازی شهر تورینگتون واقع در آمریکا چهل و پنج سال پیش وقتی سناتور آمریکایی زیتز شرکت قالبسازی خود را راه اندازی کرد مهارت و کیفیت برایشان خیلی مهم نبود و به آن به عنوان ابزاری جهت جلب مشتری و بازاریابی نگاه نمی کردند. آنها فقط به عنوان یک تجارت به شغل شان می نگریستند. کم کم تجارت زیتز به رشد و شکوفایی رسید. علت رشد و شکوفایی آنها موفقیت در ساخت چرخ دنده پلاستیکی برای دستگاه چاپگر در آخر سال ۱۹۷۰ بود. ولیکن وضعیت به همین صورت باقی نماند. بلکه در همین زمان بود که رقابت سایر شرکت ها نیز افزایش یافت و قیمت ها یک مرتبه افت پیدا کرد و این کاهش قیمت محصولات شرکت را دچار وضعیت بدی کرد. ولی امروزه این شرکت با افتخار نشان داده است که به خاطر موفقیت در مقابله با این بحران ها و برگرداندن شرکت به مرحله قبل از

 • ايده هاي فروش محصولات cnc

  ايده هاي فروش محصولات cnc ايده هاي فروش محصولات cnc فروش موفق در کار cnc پاسخگویی به مشتری cnc ، وقتی که می‌گوید: می‌خواهم فکر کنم مشتریان غیر از «بله» یا «نه» چیزهای دیگری هم می‌گویند. برای بسیاری از مدیران کارگاه های خدمات cnc ، چگونگی برخورد با جمله کوتاه می‌خواهم درباره آن فکر کنم از همه چیز دشوارتر است. این جمله در اساس مثبت است، اما اگر در برابر آن عقب‌نشینی نمایید، ممکن است هرگز دوباره با آن مشتری صحبت نکنید. میدانم که شما هم مثل خودم فنی هستید و خیلی به فنون مذاکره و بازار و سروکله زدن با مشتری علاقه ندارید. اما چاره ای هم نیست. در بازار رقابتی به غیر از کار حرفه ای و محصول باکیفیت ، روش برخورد با مشتری اهمیت زیادی دارد.

 • تمام انچه که باید در مورد پرینتر های سه بعدی بدانیم

   تمام انچه که باید در مورد پرینتر های سه بعدی بدانیم در دنیای بدون مرز تکنولوژی، ما هر روز شاهد ورود محصولی جدید به بازارهای مصرف هستیم ولی در مورد پرینترهای سه‌بعدی باید گفته شود که تکنولوژی جدیدی محسوب نمی‌شوند ولی به دلیل قیمت بالا و کارایی‌ به نسبت پایین خیلی مورد توجه همگان قرار نمی‌گرفته است. اما امروزه با پیشرفت این محصول، کارایی‌های آن افزایش و قیمت آن‌ها به نسبت کاهش پیداکرده است، ما در این مختصر سعی بر آشنایی شما با این محصول جدید را داریم.

 • فرز CNC عمودی برای قالبسازی

  فرز CNC عمودی برای قالبسازی در قطعه سازی تنوع ابزارهای مورد نیاز زیاد و معمولا فاصله زمانی میان تعویض ابزار کم است ولیکن در قالب سازی تنوع ابزارهای مورد نیاز معمولا کم ( معمولا یک ابزار برای خشن کاری اولیه، یک ابزار برای خشن کاری ثانویه، و یک یا دو ابزار پرداخت استفاده می شود) و زمان بین تعویض ابزار زیاد است.

 • آموزش برنامه نویسی واپراتوری دستگاههای CNC

  آموزش برنامه نویسی واپراتوری دستگاههای CNC امروزه وپس از نزدیک شدن به نیم قرن از رونمایی اولین دستگاههای CNC درهانوفر آلمان وکمپانی Parsons میشیگان آمریکا وهمه گیری وپیشرفت این تکنولوژی دردنیا وکشور عزیزمان ایران و تحول عظیمی که در صنعت ساخت وتولید وعمدتا براده برداری به واسطه آن ایجاد شده طبیعتا یادگیری وآموزش نیروی متخصص ومتبحر جهت استفاده از دستگاههای CNC از ضروریات لازم برای صنعتگران عزیز می باشد لذا درسلسله مقالاتی که ازاین به بعد دراین مجله منتشر می گردد سعی می شود با زبانی بسیار ساده واز ابتدا به آموزش صحیح واصولی برنامه نویسی واپراتوری CNC پرداخته شود.

 • 7نکته مهم در طراحی سی ان سی

  7نکته مهم در طراحی سی ان سی احتمالا بارها با این تفکرات وارد طراحی شده‌اید که «این طرح خوب نیست، این طراحی احتمالا نتیجه نمیدهد.» یا حالت برعکس با خود فکر می‌کنید «این طرح خوبی است. به طراحی من نیاز است. مدلهای مرا دوست دارند و من طراح خوبی هستم.» در این حالت حتما موفق میشوید.

 • سی ان سی منبت ( روتاری )

  سی ان سی منبت ( روتاری ) این دستگاهها که جز ماشین آلات نوظهور در صنعت مبلمان می باشند ، هنوز بطور جدی پا به عرصه ظهور نگذاشته ، تغییرات اساسی را در این صنعت رقم زده اند . تکنولوژی دیجیتال با سرعت سرسام آوری جانشین دستان هنرمند منبت کار شده و جهت پیاده سازی تئوری های ذهنی استاد، بجای استفاده از مقار و چکش ، ماوس و صفحه کلید راهگشای عملیات پیچیده منبت کاری خواهد بود .

 • لیزر و کاربرد آن در صنعت

  لیزر و کاربرد آن در صنعت ليزرها بر اساس اصل كلي كه در بسامدهاي ميكروموج اختراع گرديده بود و به آن ميزر (تقويت ميكروموج توسط گسيل تابش القايي) گفته ميشد، كار ميكنند. وقتي طول موج نوسان به ناحيه بسامدهاي اپتيكي ميرسد، طبيعتاً به آن ليزر (تقويت نور توسط گسيل تابش القايي) گفته ميشود.

 • واتر جت

  واتر جت دستگاه برش با آب یا برش واترجت ( Abrasive WaterJet Cutting ) کار برش مواد را با فشار زیاد آب انجام می دهد. ساز و کار واترجت بدین صورت است که یک پمپ بسیار قوی آب را با فشار زیاد به داخل یک نازل با قطر خیلی کم هدایت می‌کند در نتیجه آب سرعتی در حدود 900 متر بر ثانیه پیدا می‌کند سپس مادۀ ساینده ای به نام ابرسیو (abrasive) به منظور برش مواد سخت به این آب تزریق می‌شود، این مخلوط آب و مواد ساینده که با فشار 4000 تا 6200 بار (بسته به قدرت پمپ) از نازل خارج می‌شود طرح را بر روی قطعه مورد نظر برش می‌دهد.

 • آموزش ساخت ماشین CNC

  آموزش ساخت ماشین CNC در این مطلب سعی داریم تا روش ساخت و کنترل یک ماشین سی ان سی در این مطلب سعی داریم تا روش ساخت و کنترل یک ماشین CNC را از ابتدا برای شما توضیح بدیم. تا بعد از مطالعه آن به قدرت کامپیوتر های خانگی در کنترل یک ماشین پی ببرید و بدانید که ساختن ماشین های CNC برای همه امکان پذیر است.

 • معرفي انواع ابزارهايcncروتر

  معرفي انواع ابزارهايcncروتر اين ابزارها داراي يك قسمت برشكاري با قطر يكنواخت هستند. سطح مارپيچ به منظور خروج براده هاي ماشين كاري در نظر گرفته شده است. براي استفاده از اين نوع ابزار بايد به قطر قسمت براده برداري و طول سر ابزار دقت كرد. محدوديت اصلي در اين ابزارها طول قسمت ساده ي سر ابزار است. خيلي از اپراتورهايcncاز ابزارهاي سوراخكاري براي برش عرضي استفاده ميكنند درحاليكه ابزارهاي مخصوص برشكاري سرعت و كيفيت چند برابري تامين ميكنند.

آخرین مقاله های فنی و تخصصی

 • اسپیندل موتور چیست

  اسپیندل موتور چیست اسپیندل موتور چیست؟ از اسپندل موتور چه میدانید ؟ وجود اسپندل در دستگاه های سی ان سی (cnc ) چوب ، سنگ و دستگاه هایی که عملیات حکاکی و براده برداری انجام میدهندالزامیست . پس اسپندل موتور يکي از اجزاي اصلي دستگاههاي سي ان سي مي باشد. مبنا و اساس کار اسپندل چرخاندن سریع ابزاراست .بطوری که دوران آن به 24000 دور در دقیقه میرسد. چرخش ، قدرت براده برداری ایجاد میکند و هر چقدر سریعتر باشد کیفیت براده برداری بیشتر است . اسپيندل موتور در خانواده موتورها در سري AC موتورها محسوب مي شود.موتور های AC پرسرعت یعنی (High speed )هستند که به وسیله داریو های فرکانس بالا کنترل می شوند .

 • گارنت چیست

  گارنت چیست گارنت (به انگلیسی: Garnet) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و از واژه گراناتوم اخذ شده‌است. انحلال آنها در اسیدها به سختی صورت گرفته و بندرت ذوب می‌شوند. متغیر – برای ایزومورف‌های مرتبه بالای آن عناصر Mg- Fe – Ca- Al- V -Cr -Zr -Ti -Mn – Y در کانیها به صورت اولیه یافت می‌شوند. قرمز روشن تا قرمز تیره – قهوه‌ای تیره – سیاه رنگ اثر خط:سیاه برای اولین بار در ایتالیا کشف شد و از نظر شکل بلور: رمبودودکائدر، رنگ: بی رنگ – سیاه – صورتی – قرمز تیره – سبز روشن – بنفش تیره – قرمز روشن -، شفافیت: غیر شفاف – نیمه کدر، شکستگی: صدفی – نامنظم – خشن، جلا: شیشه‌ای – چرب – ابریشمی، رخ: ناقص- مطابق با سطح و در رده‌بندی سیلیکات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن ماگمایی – پگماتیت – دگرگونی – دگرگونی مجاورتی – آبرفتی است. همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سختی – چگالی – انحلال در اسیدها -رخ – اشعه Xاسفالریت – لوسیت – اویالیت – روبیس- کلریت- بیوتیت- فلدسپات ها- کوارتز است ، از نظر ژیزمان بلوری – آگرگات دانه‌ای – توده‌ای – فشرده – دانه‌ای در آبرفت‌ها فراوان است و بیشتر در در زون‌های ماگماتیک و دگرگونی مجاورتی، اسیدی و کربناتی یافت می‌شود.

 • راه اندازی یک کارگاه سی ان سی

  راه اندازی یک کارگاه سی ان سی چند سوال در مورد شغل حکاکي وبرش ودستگاههاي 1) براي راه اندازي يک کارگاه کوچک براي خدمات برش و حکاکي با يک دستگاه CNC چوب چقدر سرمايه لازم است و بايد چه مجوزهايي داشته باشم؟ اگر بخواهید صرفا خدمات cnc بدهید، یعنی کارگاه های دیگر کارهای برش حکاکی شان را به شما بدهند، یک کارگاه کوچک با یک دستگاه cnc ابعاد 122 در 244 مناسب است. سرمایه لازم برای خرید این دستگاه از 30 میلیون تومان به بالاست. هیچ مجوزی هم نیاز ندارد. البته اگر اتحادیه صنایع چوب منطقه موردنظرتان منعی ایجاد نکند. در واقع خدمات cnc به تنهایی مجوزی نمیخواهد و اتحادیه ندارد. 2-کمترين و بيشترين درآمد در ماه حدودا چقدر است؟ کاملا بستگی به بازار شما دارد. اگر بتوانید از ابزارهای تخصصی استفاده کنید ، درآمد شما نسبت به زمان بیشتر میشود.

 • ریخته گری دقیق چیست

  ریخته گری دقیق چیست تعریف : ‌ریخته گری دقیق به روشی اطلاق میشود که در آن قالب با استفاده از پوشاندن مدل های از بین رونده توسط دوغاب سرامیکی ایجاد می وشد. مدل (‌که معمولا از موم یا پلاستیک است) توسط سوزاندن با یا ذوب کردن از محفظه قالب خارج می شود. ویژگی : در روشهای قالبگیری در ماسه ، مدلهای چوبی یا فلزی به منظور تعبیه شکل قطعه در داخل مواد قالب مورد استفاده قرار میگیرد. در اینگونه روشا مدلها قابلیت استفاده مجدا دارند ولی قالب فقط یکبار استفاده می شود. در روش دقیق هم مدل و هم قالب فقط یک بار استفاده می شود. درروش دقیق هم مدل و هم قالب فقط یک بار استفاده می شود

 • راهنمای نگهداری وایرکات

  راهنمای نگهداری وایرکات برای دست یافتن به بیشترین ظرفیت و توانایی تولید، با توجه به استفاده مکرر و پی در پی و مدام، نگهداری منظم و خوب دستگاه وایرکات به عنوان یک اصل مطرح می‌شود. در سه دهه گذشته، EDM (دستگاه تخلیه الکتریکی) سیمی یا وایر کات پیشرفت زیادی کرد و تبدیل به دستگاهی شد که در فعالیت‌ها و فرآیندهای روزانه قالبسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. توانایی و کارایی دستگاه‌های EDM امروزی به صورت پیوسته با پیشرفت‌هایی همراه بوده است و این پیشرفت در سه مشخصه اصلی یک دستگاه: سرعت، دقت و پرداخت سطح مشهود است

 • نکات مهم در خرید دستگاه واترجت

  نکات مهم در خرید دستگاه واترجت   نکات مهم در خرید دستگاه واترجت هزینه‌های جاری و تامین قطعات دستگاه واترجت برای برش، آب مقطر مصرف می کند و برای خنک کردن دستگاه در هنگام کار به حجم قابل توجهی آب نیاز است، برای برش قطعات افزون بر آب مقطر ماده‌ای به‌نام ابرسیو نیز مصرف می کند. این دستگاه با برق 100آمپر کار می‌کند. هرششماه تا یک‌سال بسته به میزان کار قطعاتی چون دهانه نازل، شبکه‌های میز کار، لوله‌های رابط و... مستهلک می شوند و نیاز به تعویض دارند. بسیاری از قطعات دستگاه و همچنین ماده مصرفی ابرسیو از خارج کشور وارد می شوند و در شرایط تحریم کنونی قیمت آنها افزایش می‌یابد و گاهی برخی قطعات در داخل نایاب می‌شوند. هزینه سرویس دستگاه و تخلیه حوضچه زیر

 • راز تحویل به موقع وکاهش زمان تحویل

  راز تحویل به موقع وکاهش زمان تحویل ایجاد برتری ‌های رقابتی با تمرکز روی استراتژی زمان ‌بندی کار. برنامه ‌ریزی و زمان ‌بندی کار را می ‌توان عاملی مهم در ارتقاء توانایی تحویل به موقع و کاهش زمان تحویل دانست این دو را می‌ توان پارامتری دانست که جایگاه شما را در جایگاه رقابتی مشخص می ‌کند. با افزایش میزان رقابت در سال‌ های گذشته این موضوع در سال ‌های اخیر بیش ‌تر مورد توجه قرار گرفته است. فقط بهترین کارگاه‌ها توانسته‌ اند به ادامه حیات بپردازند. و همچنین شرکت‌ هایی که کیفیت خیلی خوبی ارائه می‌ دهند و یا شرکت‌ هایی که از لحاظ فنی و تخصصی بهترین جایگاه را دارند. با توجه به این مفاهیم می‌ توان جایگاه واقعی برنامه ‌ریزی و زمان‌ بندی را درک کرد.اما در این که برنامه‌ریزی و زمان‌ بندی ،چالش ‌های خاص خود را دارد، و هر زمانی که ما با چالشی روبرو می‌شویم نیاز است تا برنامه زمانی خود را به روز کنیم شکی نیست

 • بهینه سازی کارگاه ماشین ابزار

  بهینه سازی کارگاه ماشین ابزار چگونه می‌ توان به بهینه ‌سازی در کارگاه ماشین ابزار دست یافت؟ روشی ۵ مرحله‌ای برای مقابله با چالش‌ های مربوط به زمان تحویل، کیفیت و هزینه سفارش‌ ها طبق تحقیقات اخیر ،زمان تحویل، کیفیت و هزینه، سه چالش عمده‌ ای می‌ باشند که سازندگان ابزار با آن مواجه هستند. نگاهی به این موضوعات می ‌تواند منجر به یافتن راه حل مناسب برای از بین بردن و کم کردن نگرانی ‌های مرتبط با سه موضوع ذکر شده ‌باشد. یک اشتباه معمول: یافتن راه حل بدون انجام تحلیل فرآیند

 • مقاله برش اکسیژن

  مقاله برش اکسیژن جوش اکسیژن- سوخت گاز و برش اکسیژن- سوخت گاز یا برش هواگاز روش هایی هستند که در آنها سوخت گاز به همراه اکسیژن برای جوش دادن و برش فلزات استفاده می شود. مهندسان فرانسوی Edmond Fouché و Charles Picard نخستین کسانی بودند که در سال 1903 برای اولین بار از این روش برای جوش دادن استفاده کردند. برای بالا بردن دمای شعله برای ذوب منطقه ای قطعه ی مورد نظر (مثل فولاد) در شرایط هوای اتاق از اکسیژن خالص به جای هوا (20% اکسیژن، 80% نیتروژن) استفاده می شود. شعله ی حاصل

 • آموزش برنامه نویسی واپراتوری دستگاههای CNC

  آموزش برنامه نویسی واپراتوری دستگاههای CNC امروزه وپس از نزدیک شدن به نیم قرن از رونمایی اولین دستگاههای CNC درهانوفر آلمان وکمپانی Parsons میشیگان آمریکا وهمه گیری وپیشرفت این تکنولوژی دردنیا وکشور عزیزمان ایران و تحول عظیمی که در صنعت ساخت وتولید وعمدتا براده برداری به واسطه آن ایجاد شده طبیعتا یادگیری وآموزش نیروی متخصص ومتبحر جهت استفاده از دستگاههای CNC از ضروریات لازم برای صنعتگران عزیز می باشد لذا درسلسله مقالاتی که ازاین به بعد دراین مجله منتشر می گردد سعی می شود با زبانی بسیار ساده واز ابتدا به آموزش صحیح واصولی برنامه نویسی واپراتوری CNC پرداخته شود.