کانون آکهی صنعت پایدار
کانون آکهی صنعت پایدار

پاسخ نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در انتقاد به تیترسازی چند سایت

پاسخ نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در انتقاد به تیترسازی چند سایت
به گزارش "زبان گویا" ، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در انتقاد به تیترسازی چند سایت در خصوص رابطه ندیمی و نوبخت، گفت: یک جواب در مورد دوست و سرور ما (دکتر نوبخت) قبلاً داده شد که، بنده شیطنت یک سایت در مورد تیتر تحت عنوان"جواب تند آقاى نماینده به آقاى دکتر نوبخت" را صرفاً یک کار رسانه اى براى تیتر سازى دانسته و آنچه بنده مورد نقد قرار دادم که هنوز هم بر آن اصرار دارم، موضوع توزیع ناهماهنگ منابع بین سه هدف محلى و استانى و ملى است و در این مورد هنوز پافشارى داشته و دارم.
ندیمی افزود: به هـیچ وجه در مورد این شخصیت و سرمایه که خود هم افتخار همکارى در پارلمان و بیرون از آن داشته، هم از جهت احترام و استفاده ملى از این وجود نازنین تغییرى در نظرم نداشته و ایشان را یک شخصیت محترم و مؤدب و فاضل دانسته و در این مورد هم تردیدى ندارم.
 
وی ادامه داد: در مورد یک شبنامه منتشره هم جوابى دادم که به نحوى هم ایشان و هم بنده را با قصد سوء، مورد تخریب قرار داده که در آن بخش، مسولیت پاسخ به سوالات مطروحه در مورد ایشان را از خود سلب نمودم.
 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 92 افزود: مجدداً یاد آور مى شوم که، نقد نظر ایشان در بودجه را مورد تاکید قرار مى دهم و شخصیت دوست داشتنى ایشان را باور دارم و از نظر بنده پاسخ به شبهات پیرامون ایشان را مربوط به خود ندانستم.
 
ندیمی اظهار داشت: بین ایشان و بنده نه مطلبی بود و نه هست و همین جا از این بازى در فضاى مجازى به سهم خود به جهت نجابت ایشان، عذر خواه هستم ولى این عذرخواهى ربطى به مسایل بودجه ندارد، ما دو برادر هستیم که در دوره اول انتخابات از هاشمى دفاع نموده و هزینه آن را هر دو پرداخت نمودیم ولى اختلاف نظرى در یک مورد داریم که قابل رفع خواهد بود، البته در این مورد مطالب دیگرى است که متعاقباً مطرح خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: بنده در مورد همکارى و رفاقت با آقاى دکتر نوبخت نیاز است توضیح بدهم که لااقل از مجلس ششم تاکنون هر دو چه در مجلس و چه در شوراى پول و اعتبار و چه در مرکز تحقیقات استراتژیک، روابط بسیار مثبتى داشته و به قول همکار دائمى ایشان (آقای غفارى) در همین سال گذشته وقتى بنده در سیماى گیلان رفتم در موضوع آزاد راه (ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهورى 92) از همکارى ایشان (با ذکر اسم) یاد کرده و در دوران قبل هم از جهات مختلف با یکدیگر رفاقت کرده و در همان انتخابات اول دوره آقاى هاشمى و احمدى نژاد با هماهنگى ایشان، بنده در لاهیجان و رودسر از رقیب آقاى احمدى نژاد (هاشمى) دفاع کردم.
 
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل خاطر نشان کرد: در مرکز هم با محبت ایشان در امور مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهورى 92، مذاکرات داشته و در همین دوران اخیر هم ایشان از محبت نسبت به بنده فروگذار نکرده و اکنون هم اعلام مى کنم ایشان برادر خوب ماست، هر چند که در نحوه توزیع اعتبارات با ایشان اختلاف نظر داشته و دارم.
ندیمی عنوان کرد: اینکه یک سایت منتسب به بستگان یکی از اشخاص استان گیلان (خواهر زاده!) تمام دشمنى را یک جا (با سابقه قبلی در مورد اکثر نمایندگان گیلان، به جز دایی!) طرح مى کند و نتیجه مى گیرد که ایشان خود را نماینده تر مى داند (برخلاف نظر مثبت اعلامى دایی نسبت به ما) و یا با این و آن همکار بود پس همه گواه مطلب شیرینى از یک بازى است که حتماً قابل پیگیرى است.
 
وی ادامه داد: اما آنچه در مورد ویژگى مثبت دکتر نوبخت هست و باید اعتراف کرد، ربطی به اظهار نظر نمایندگان ندارد و نشانه همکارى ما با دولت را از وزراء و رأى اعتماد و ... بپرسید و در مورد ما و آقاى نوبخت نیز ما دو نفر، حتماً سوابق دوستى با یکدیگر را بهتر مى دانیم ولى اظهار نظر در مورد لوایح حق ماست که نیازى به اجازه خواهر زاده! ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک سایت (خواهر زاده!) مى نویسد در اظهار نظر شدیداللحن و بعد این جمله را ذکر مى کند که من به نظر همشهرى خود اعتراض دارم ! کجاى این پاراگراف، شدیداللحن است ؟؟!
 
ندیمی افزود: همشهرى ، آیا انتقاد از نظر سایت (خواهر زاده!) خیلی شدید است؟ لطف فرموده رقیق اللحن آنرا ذکر فرمایید. آیا شما یک بار اعضاى خانواده را با شدید یا رقیق مورد ملاطفت قرار داده اید؟! کوبیدن بقیه نمایندگان شیرین است ولى ...
 
وی با بیان اینکه "این چه فتنه و بازیگرى است" ادامه داد: ما به کورى چشم حسودان اعلام مى کنیم، آقاى نوبخت و همه سرمایه هاى گیلان را دوست داشته و داریم ولى وظایف نقل و نظر و نقد لوایح را حق خود مى دانیم.
نماینده گیلانی مجلس نهم گفت: این چه بازى جدیدى است که مى خواهند هیچ کس حرف نزند و اگر کسی نظر دیگرى را نقل کند و یا نقدکند را با هجمه روبرو سازند که (در این فضاى مه آلود و دیکتاتورى چند سایت) مردم و مخصوصاً نمایندگان آنان، حق نداشته باشند که نظر خود را در مورد بودجه به عنوان یک نماینده و یا نماینده یک کمیسیون در تلفیق بودجه و یا هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در یک جمع شورایی مطرحی کند.
وی افزود: معلوم است که این رفتار ربط به بودجه و ... ندارد، بلکه یک سفارش است و گرنه مگر مى شود با احترام از یک همشهرى، یک نظر را نقد کنى و آنرا به ده چیز دیگر سنجاق کنند و مطلب بنویسند؟
ندیمی ادامه داد: اگر بنده وارد بخشى از مطالب مربوط به آقاى نوبخت از جهت اتهاماتى که در آن وجیزه به من و ایشان شد، گردیدم (که بهتر بود اصلاً وارد نشوم) به هیچ وجه قصد طعنه اى در کار نیست.
 
رئیس فراکسیون تعاون مجلس نهم اظهار داشت: ایشان در ایام مجلس و پس از آن از افتخارات گیلان بود و هست ولى ظاهراً قصد این است که دو نفر ما یک جا مورد حمله قرار گیریم و باز هم تکرار مى شود در مورد موضوع مورد بحث (بودجه یا کل لوایح) ما هم صاحب نظر بوده و هم اعلام خواهیم کرد همان طور که قانون اساسی این حق را به ما داده است.
 
وی افزود: ضمناً ادبیات و متن مورد استفاده قبلاً در کامنت یک سایت دیگر آمده که نشانه سفارشى و سنجاقى بودن این مطلب مى باشد.
این نماینده ادامه داد: همان طور که آقاى بزرگوارى نماینده محترم خود گواهى خواهند داد که مزاح فیمابین ما یک موضوع حل شده بود و هست و هم اکنون هم ایشان روزى چند بار از یک سوى مجلس، محبت کرده و مى آیند پیش ما مى نشینند و مى گوییم و مى خندیم (اگر آقایان اجازه بدهند) و آقاى نوبخت را هم دوست داشته و در اولین دیدار از جانب این جماعت از ایشان عذرخواهى خواهیم کرد، ولى بحث طلبگى به جاى خود !
وقتى سایت خواهرزاده ،آنرا( این متن کذا) براى مقامات خارج استان پیامک مى کندایا درحفاظت ازسرمایه هاى استان است؟!
ما به ضرس قاطع اعلام مى کنیم که هدف ناشران و واضعان بیش از آنکه اخلاقى باشد سیاسی است و بیش از آنکه نفى یکى باشد کمر همت به تخریب هردوبسته وما به سهم خوداز جناب نوبخت به این جهت که متاسفانه زمینه آن بیش از انکه متوجه ساحت ایشان باشد (متوجه )خود ماست عمیقا عذرخواهى نموده وپیگیرى انرا از باب پشت پرده انجام خواهم داد
هرچند که خواسته ما درموضوع منابع استانى ( لااقل تا حد زیادى) درنشست ایشان با هیات رییسه کمیسیون تلفیق و رییس مجلس حل شد( منتقدان بخوانند) یعنى قبول شد که حق استانها داده شود
وقتى اخلاق بهانه بی اخلاقى قابل تعقیب مى شود ، خود دلیلى است که این معرکه گیرى ها دلیلى فراترازنقد دارد
مثلا اگر نماینده دردهه ٧٠ چند سالى کارمند مامور ازمحلى بوده انرا با عنوان ( قابل تعقیب ) مصادره سهام و٠٠٠ روبرو مى سازندمى تواتد سفارشى بودن انرا اثبات کند، که چه تصاحب وتسلطى؟! ،آن هم دروقتى که هیچ رابطه اى ازاین جنس وجود ندارد
ویا نماینده چندین سال درماه وچند ماه درجلساتى که درستاد مرکزى مبارزه با قاچاق (به چنددلیل ازجمله  سوابق کمیسیونى وداشتن طرح تحقیق وتفحص و٠٠) شرکت داشته که چندجلسه هم ، دردوران مدیر پیشین ستاد مقارن گشته و از آن ، تحت عناوینى ( مجرمانه) سخن بگویند ،ازنظر هرکسی معناى سفارش داشته که درپیگیرى حقوق قضایی صحت آن به اثبات خواهد رسید.
اینکه نماینده ،مشاور پارلمانى نهاد در زمان چند معاون بوده را ملاط جوسازى قرار دادن ،مى تواند این فرضیه راقوت دهدکه اساس این دوگانه زنى ، طراحى قبلی دارد ، اینکه بنده چرا به نهادرفتم و یا چگونه درقضیه ردصلاحیت براى انتخابات مجلس هشتم ،چنین شرایطى شکل گرفت که به جرم هماندیشى با دوستانى مثل اقاى نوبخت ،توسط همین جماعت محلى وپرونده سازى موهومى که درگذشته به ان پرداخته شدردصلاحیت شده بودم ولى الان باید جواب ندهم که چرا ردشدم ، بلکه باید پاسخ بدهم که چرا به درخواست واصراررییس جمهور وقت جواب مثبت داده شد
درهرحال ما ازنقد نظر دوست اندیشمند خود به نتیجه مورد نظر در توافق ایشان با هیات رییسه تلفیق و رییس مجلس دست یافتیم و بقیه ماجرا طفیل نرد سیاست است ولاغیر
یک نشانه خصمانه بودن متن (طعنه) این است که علیرغم ارایه پاسخ نفى وتکذیب وارسال ان درشب درج ، تاکنون ،سایت خواهرزاده و٠٠٠ چاپ نکرده اند
واقعا اگر شما به دنبال حفظ سرمایه هاى انسانى ایران وگیلان هستید چرا به مقامات خارج ازگیلان پیامک فرستادیدوچرا جوابی را که اثار منفى تیتر شما راکاهش مى دهد چاپ نمى فرمایید
ایا دم خروس ، باور راتسهیل نمى نماید
 
هرچند که مشکل اعتباراستانها حتى به کمیسیون تلفیق نکشیده ، حل شد ولى شما برنامه تخریب هردونفر راداشته هر چند که رویتان نمى شود، اعلام کنید ولى ما اگر (حتى با نقل یک مطلب منسوب به دیگران ) اساىه ادبى داشتیم ازدوست خود عذرخواهى کرده وخواهیم کرد ولى ظاهرا شما دنبال اهداف دیگرى هستید!!!؟
اگر ما مطلبی درموردنحوه توزیع اعتبارات عمرانى مطرح کردیم باید خدارا شاکر باشیم که دولت ودرراس انان جناب اقاى دکتر نوبخت درجلسه مشترک با هیات رییسه ورییس محترم مجلس (روزشنبه ١٣٩٢/٩/٨ ) همه خواسته ما راپذیرفتند و بخش عمده نگرانى ما را ازجهت محرومیت استانها درچند صورت ، مرتفع نمودند وازاین جهت تشکر و عذرخواهى مجدد از ایشان که به حق ازسرمایه هاى ملى است احساس ودرک و پیگیرى نافع راگوشزد کسانى مى کنم که مى گفتند چرااصلا این بحث مطرح شد
 
{site_page_oprt}
این پرونده را به اشتراک بگزارید :
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربر :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :

آخرین مقاله ها

 • معرفی نرم افزار سالیدورک

  معرفی نرم افزار سالیدورک سالید ورکز یک نرم‌ افزار سه بعدی طراحی مکانیکی است که که بر روی مایکروسافت ویندوز اجرا می‌شود و توسط شرکت سالید ورکز (که اکنون زیر مجموعه‌ای از شرکت دسالت سیستمز فرانسه‌ است) توسعه یافته. این نرم‌ افزار اکنون یکی از محبوب ترین نرم‌افزارها در زمینه طراحی 3 بعدی مکانیکی است. تاریخچه : سالید ورکز در سال 1995 میلادی به عنوان رقیبی ارزان قیمت برای نرم‌افزارهای طراحی کامپیوتری نظیر پروانجینیر، آی دیاس، یونیگرافیکز، اتوکد و کاتیا عرضه شد. شرکت سالید ورکز در سال 1993 میلادی توسط جان هرشتیک بنیان گردید که دفتر مرکزی آن در کنکورد ماساچوست واقع بود و اولین محصول آن با نام سالید ورکز 95 در سال 1995 میلادی به بازار عرضه گردید. در سال 1997 میلادی دسالت سیستمز که عمده شهرت آن به علت نرم‌افزار طراحی کامپیوتری کاتیا است، شرکت سالید ورکز را خریداری کرد و اکنون 100 درصد سهام آن را در اختیار دارد. شرکت سالید ورکز از سال 2001 تا 2007 میلادی توسط جان مک النی رهبری می‌شد و اکنون تحت رهبری جف ری قرار دارد.

 • تاريخچه ماشين تراش

  تاريخچه ماشين تراش اولين ماشين تراش در سال 1740 در فرانسه ساخته شد. در اين ماشين وسيله چرخش محور اصلي بوسيله دست بود، يک دست گرداننده محور آن ( محور کار ) مستقيما روي دستگاه که به محور اصلي متصل است توسط دو چرخ دنده ساده به ميله پيچ بري متصل مي باشد قرار گرفته است. در اين نوع ماشين براي تعويض چرخ دنده هاي متفاوت جهت پيچ تراشي پيچ هاي متفاوتي پيش بيني شده بود.

 • دستگاههای CNC ارزان

  دستگاههای CNC ارزان از دستگاههای CNC ارزان برای برش و حکاکی دو بعدی قطعات و نیز برای تراش سه بعدی مواد غیر سخت استفاده می شود. این دستگاه ها می توانند بر روی اغلب مواد غیرفلزی و بر روی فلزات نرم عملیات تراش یا براده برداری را انجام دهند. از این نوع دستگاههای CNC برای کار روی فولاد، سنگ و مواد سخت نمی توان استفاده کرد.

 • لیزر و کاربرد آن در صنعت

  لیزر و کاربرد آن در صنعت ليزرها بر اساس اصل كلي كه در بسامدهاي ميكروموج اختراع گرديده بود و به آن ميزر (تقويت ميكروموج توسط گسيل تابش القايي) گفته ميشد، كار ميكنند. وقتي طول موج نوسان به ناحيه بسامدهاي اپتيكي ميرسد، طبيعتاً به آن ليزر (تقويت نور توسط گسيل تابش القايي) گفته ميشود.

 • نرم افزار کنترلر سی ان سی FC2S

  نرم افزار کنترلر سی ان سی FC2S اين نرم ¬افزار، يکي از برنامه¬ هايي است که جاي سخت¬ افزارهاي بسياري را در ماشين¬ هاي کنترل عددي(CNC) و روبات¬ ها و ماشين اندازه¬ گيري مختصاتي (CMM) گرفته است. اين نرم افزار توسعه داده شده¬ ي نرم افزاري مي¬ باشد که در بخش سيستم¬هاي هوشمند (ISD) موسسه بين المللي استاندارد و فن آوري(NIST) در ايالات متحده تهيه گرديده است

 • آماده کردن فلزات برای استفاده در ساخت بدنه خودرو

  آماده کردن فلزات برای استفاده در ساخت بدنه خودرو علاوه بر ساختار شیمیایی فلزات، ساختار سطح فلزات نیز بر روی خواص ظاهری سیستم رنگی که در مراحل بعد اعمال می‌شود مؤثر می‌باشند. ساختار سطح فلزات کم و بیش متأثر از پروسه تولید فلزات و نحوه شکل دهی آنها می‌باشد. به همین دلیل زبری سطح فلز را طی عملیات تمیزکاری بوسیله برس زنی، سندینگ و بلاستینگ بوسیله ذرات فولادی یا سند، تغییر می‌دهند، تا بوسیله ایجاد زبری مناسب خواص سیستم رنگ را بهبود دهیم.

 • واتر جت

  واتر جت دستگاه برش با آب یا برش واترجت ( Abrasive WaterJet Cutting ) کار برش مواد را با فشار زیاد آب انجام می دهد. ساز و کار واترجت بدین صورت است که یک پمپ بسیار قوی آب را با فشار زیاد به داخل یک نازل با قطر خیلی کم هدایت می‌کند در نتیجه آب سرعتی در حدود 900 متر بر ثانیه پیدا می‌کند سپس مادۀ ساینده ای به نام ابرسیو (abrasive) به منظور برش مواد سخت به این آب تزریق می‌شود، این مخلوط آب و مواد ساینده که با فشار 4000 تا 6200 بار (بسته به قدرت پمپ) از نازل خارج می‌شود طرح را بر روی قطعه مورد نظر برش می‌دهد.

 • دستگاه لیزر بزرگ

  دستگاه لیزر بزرگ دستگاه های سی ان سی (CNC) یا دستگاه های کنترل رقمی دستگاه هایی هستند که با هدایت کامپیوتری عملیات مختلفی را مانند برش، تراش، حکاکی، سوراخ کاری، جوش و ... را روی مواد مختلف انجام می دهند.

 • آموزش ساخت ماشین CNC

  آموزش ساخت ماشین CNC در این مطلب سعی داریم تا روش ساخت و کنترل یک ماشین سی ان سی در این مطلب سعی داریم تا روش ساخت و کنترل یک ماشین CNC را از ابتدا برای شما توضیح بدیم. تا بعد از مطالعه آن به قدرت کامپیوتر های خانگی در کنترل یک ماشین پی ببرید و بدانید که ساختن ماشین های CNC برای همه امکان پذیر است.

 • معرفي انواع ابزارهايcncروتر

  معرفي انواع ابزارهايcncروتر اين ابزارها داراي يك قسمت برشكاري با قطر يكنواخت هستند. سطح مارپيچ به منظور خروج براده هاي ماشين كاري در نظر گرفته شده است. براي استفاده از اين نوع ابزار بايد به قطر قسمت براده برداري و طول سر ابزار دقت كرد. محدوديت اصلي در اين ابزارها طول قسمت ساده ي سر ابزار است. خيلي از اپراتورهايcncاز ابزارهاي سوراخكاري براي برش عرضي استفاده ميكنند درحاليكه ابزارهاي مخصوص برشكاري سرعت و كيفيت چند برابري تامين ميكنند.

حوزه های فعالیت آگهی نامه صنعت پایدار ایرانیان